Leven en werken in de 21e eeuw

Meet-up en Socratische wandeling (5 km)

Leven en werken van Jabaldeus.

Om onze zoektocht wat luchtiger te maken introduceren we de bijna heilige Jabaldeus. Een mythische verschijning. Volgens sommigen een van de verschillende bijnamen van de oud Noorse oppergod Odin.

Socratische wandeling met:

Misschien geeft de bijna heilige Jabaldeus zijn inzichten over de 21e eeuw in west Friesland. Tijdens de wandeling op de leylijnen van west Friesland laten we ons inspireren door mythische Jabaldeus en proberen we een antwoord te vinden op de dertien vragen.We hopen dat we daarmee een nieuw paradigma voor de 21e eeuw mogen ontvangen.

Jabaldeus

Ongeveer 750 AD leefde in Neder Dose (vlak bij het tegenwoordige Opperdoes) de bijna heilige Jabaldeus. Hij was toen al ongeveer 300 jaar oud en de eerste onsterfelijke. Eigenlijk was dat helemaal niet de bedoeling. Zijn diepste wens was als alchemist de steen der wijzen te vinden om lood in goud te trans-muteren en onmetelijk rijk worden. Jabaleus is geboren in Byzantium en verliet de stad na de eerste pest-epdemie van Justinianus in 543.

Levenselixer.

Helaas ontdekte Jabaldeus tot zijn oneindige verdriet ook nog het levenselixer. Hij was (en is) letterlijk onsterfelijk. Op een of andere manier kunnen zijn stamcellen ieder lichaamsdeel opnieuw genereren. Verbranding, verdrinking, zwaarden, van rotsen afspringen. Tot dusverre geen enkel effect op zijn lichaam. Zelfs uithongeren of verdorsten werken niet.

Bijzondere krachten.

Jabaldeus heeft vele opmerkelijke zaken verricht. Zo kon hij bij voorbeeld door tijd-krakelingen in het jaar 750 AD communiceren met mensen die leven in de tijd van de laatste paus. Dat is dus in onze tijd. De tijd van paus Franciscus. De voorspellingen van Malachias uit c.a. 1100 AD zijn daar helder over. Dat kan alleen op de heilige plaatsen in West Friesland.

Tijdkrakeling

Deze plaatsen liggen op of in de buurt van de leylijnen. En alleen op bepaalde tijdstippen. Waar en wanneer Jabaldeus zijn inzichten zal uitdragen is bekend bij uw gids. De tochten zijn zorgvuldig uitgezet. De tijdkrakelingen zouden zijn veroorzaakt door Blackwater samenwerking met PRISM en Echelon tijdens het 'mind-control programma. Het schijnt dat de gigantische windmolen van Wieringerwerf, die het volledige West Friese landschap domineert niet anders is dan een kwantum radar.

Bonifatius.

Dit weten we allemaal omdat Bonifatius als geheim-schrijver van de Mithras orde tot 752 AD rapporteerde aan paus Zacharias. Er zou sprake van zijn geweest om Jabaldeus na zijn dood heilig te verklaren. Alleen dat is door zijn onsterfelijkheid nooit gebeurd.

De heilige Maria van Zion.

De documenten zijn eeuwenlang bewaard gebleven in de pauselijke archieven, tot een archivaris deze documenten in 1936 na de tweede Italiaans Etiopische oorlog overbracht naar de Kathedraal van onze heilige Maria van Zion in Ethiopië. Toen in 1959 deze kerk zich afscheidde van de Koptisch-orthodoxe kerk om de Ethiopisch- orthodoxe kerk te vormen zijn de brieven plotseling verdwenen.

Alleen tijd en plaats.

De brieven hebben in 2012 van 3 maart tot 19 maart op internet gestaan en zijn "toevallig" gedownload door uw gids. Daardoor kennen we de tijden en plaatsen, waarop Jabaldeus zijn inzichten gaat verkondigen en op welke vraag het inzicht antwoord geeft. We weten alleen niet welke inzichten. Helaas zijn tijdens het downloaden encryptie fouten gemaakt.

Waar zijn de brieven?

Waar de brieven nu zijn is niet bekend. Sommigen beweren dat Rome er na de publicatie in 2012 de hand op heeft weten te leggen. Van de personen die de brieven vanaf 1959 hebben bewaard is niets bekend. Wel is bekend dat alle medewerkers van de internet provider door een terroristische aanslag om het leven zijn gekomen. Men vermoedt dat het afschaffen van de functie geheim kamerheer met Kap en Degen hiermee samenhangt

Jabaldeus nu

Hoe het na 1900 AD met Jabaldeus verder is gegaan weten we niet. Mogelijk is Jabaldeus deelnemer geweest van de expeditie van Amudsen, toen deze de naar noordwestelijke doortocht zocht. Jabaldeus zou in het ijs zijn geraakt en wachten op global warming om weer te ontdooien. Wellicht ontvangt een deelnemer aan de Jabaldeus workshops een aanwijzing. Mocht Jabaldeus uit het ijs verrijzen. Dan zijn met zekerheid zijn herinneringen voor de 21e eeuw gewist.

leylijnen.

Een leylijn is een rechte lijn die wordt getrokken door meerdere punten van geografisch belang, waarmee verwezen wordt naar een vermeend verband tussen die punten. Het gaat daarbij om prehistorische locaties, archeologische vindplaatsen en oude kerken. Esoterici geloven dat leylijnen energiebanen zijn.

kasteel Radboud.

De Jabaldeus-tochten gaan langs deze lijnen. Het groene kerkje in Abbekerk, de kerk van Opperdoes en kasteel Radboud in Medemblik staan op een leylijn. Misschien ontvang je een inzicht als antwoord op een van de dertien vragen van Jabaldeus.