Leven en werken in de 21e eeuw

Meet-up en Socratische wandeling (5 km)

Programma

  1. Welkom ontvangst 13:00 - 13:15

  2. Meet-up 13:15 - 14:45

  3. Pauze 14:45 - 15:00

  4. Introductie Jabaldeus 15:00 - 15:15

  5. Socratische wandeling 15:15 - 16:45

  6. Afsluiting/napraten 16:45 - 17:30

Meet-up

Technologische ontwikkelingen

We kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van ICT, AI, nano-technologie en bio-technologie. Hoe beïnvloeden ze ons werk, onze levensduur en onze biologie. Hoe realistisch zijn de voorspellingen van futuristen?

Paradigma's van vorige eeuwen

Het joods christelijke en de humanistische wereldbeelden. Passen deze wereldbeschouwingen nog wel bij een hoog technologische samenleving? En wat vinden we van trans-humanistisch of post humanistische denkbeelden?

Socratische wandeling

Jabaldeus leven en werk

Liefhebbers van hoaxes, mysterie en mystiek kunnen nu even hun hart ophalen om de zware vragen een lichtere kleur te geven.

De bijna heilige Jabaldeus wordt geïntroduceerd. Hij is de antwoorden kwijt geraakt die nodig zijn om de technologische singulariteit te overleven en dertien mensen zullen tot de dood van de laatste paus een overweldigend inzicht ontvangen.

Met dit verhaal worden de deelnemers op pad gestuurd om dertien vragen te beantwoorden. We weten pas na de dood van de laatste paus welke antwoorden door wie goed zijn ontvangen.

De odinsvraag

Sinds Nietzsche de god dood heeft verklaard zijn we in de vorige eeuw verzeild geraakt in het post moderne denken met het existentialisme als belangrijkste denkstroming.

De uitdaging van ieder individueel mens is om - in afwezigheid van een transcendente god - binnen zijn absurd en zinloos bestaan zijn vrijheid te gebruiken om een eigen ethos op te bouwen en zijn bestaan zodoende zin te geven.

Wat vertelde Odin, de oude oppergod van de Germanen, zijn stervende zoon Balder, die na de eindtijd Ragnarok, de volgende oppergod in de nieuwe tijd zou worden?