Werkkostenregeling

Werkkostenregeling of wel de WKR
Alle vergoedingen (geld) en vrijstellingen (loon in natura) aan werknemers komen op één grote hoop, zoals het kerstpakket, de fiets van de zaak, een kraamcadeau, een laptop, bedrijfsfitness en ook het personeelsuitje. Zijn de kosten van al deze “leuke dingen” in totaal meer dan 1,2% van de totale brutoloonsom (de 'vrije ruimte'), dan mag u over het meerdere 80% eindheffing / belasting betalen.

Zo kan een bedrijfsuitje die de 1,2%-marge overschrijdt dus achteraf een behoorlijk duur grapje worden!

Via de werkkostenregeling mag een werkgever maximaal 1,2% van het totale (fiscale) loon binnen zijn bedrijf belastingvrij aan zijn werknemers betalen. Over het bedrag dat hierboven wordt uitgekeerd moet 80% eindheffing worden betaald. Bijzonder is verder nog dat er zijn zogenaamde gerichte vrijstellingen die buiten de regeling vallen bepaalde verstrekkingen mag u op “nihil” waarderen alles wordt gewaardeerd op de factuurwaarde, inclusief BTW

Tips om de 80% heffing geheel of gedeeltelijk te voorkomen bij personeelsfeestjes
Het mag duidelijk zijn dat het organiseren van leuke dingen vanuit het werk u als werkgever in de toekomst zomaar duur kan komen te staan. Zeker als het om uitjes “zonder toegevoegde waarde” gaat. Maar gelukkig zijn er een aantal manieren om toch een personeelsuitje te organiseren zonder daar gelijk een flinke zak geld voor bij de fiscus te hoeven brengen. Op deze manier kan ook u het maximale uit de WKR halen.

TIP 1. Organiseer teambuildingsactiviteiten
Bedrijven kunnen ervoor zorgen dat een personeelsfeest op nihil gewaardeerd wordt. Hoe?

Door bijvoorbeeld in plaats van een personeelsuitje een teambuildingstraining te organiseren en daarin, naast het trainingsaspect, een leuke teamactiviteit te verwerken.

Een trainer die lerende opdrachten geeft of een component van kennisoverdracht wordt gezien als een meerwaarde. Dit maakt dat de kosten onder “cursussen en trainingen” vallen en het voor u als werkgever financieel dus een stuk interessanter is.

Dus: Voor zover de activiteiten op en rond de studie in grote mate een zakelijk karakter hebben, zijn de gerichte vrijstellingen voor cursussen en dergelijke van toepassing.
Voor zover de activiteiten in overwegende mate een consumptief karakter dragen, is sprake van een personeelsfestiviteit en dus het risico van 80% eindheffing.

In sommige gevallen kan een factuur gesplitst worden in een educatief deel en een “leuk”-deel (voor de fiscus dan).

Leuke dag weg.nl kan voor u een activiteitenprogramma, gecombineerd met trainer en leerelement, samenstellen. Zo valt uw personeelsuitje binnen een gerichte vrijstelling.

TIP 2. Vier een personeelsactiviteit in uw bedrijf
Toch liever een traditioneel personeelsfeest met slingers en muziek in plaats van kennisoverdracht? Er zijn nog meer mogelijkheden om een personeelsfeest te organiseren, zonder dat uw feest extra belast wordt.

Er is slechte een duidelijke voorwaarde:
Vier het feest op de bedrijfslocatie, waarvoor u als werkgever arbeidsverantwoordelijk bent.

De waarde van het feest is dan nihil, volgens de fiscus. Een kantine, vergaderzaal, schuur of andere ruimte behorend tot het bedrijf kan bovendien prima worden omgetoverd tot sfeervolle feestruimte. Een DJ of entertainer maakt het geheel af.

Leuke dag weg.nl heeft diverse programma’s samengesteld die heel goed in uw bedrijf uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan: Borrel Battle, Teamspirit Test.

TIP 3. Richt een personeelsvereniging op
Een feest op een andere locatie met alles er op en er aan, dat kan ook. De beste tip die we dan kunnen geven is:
Zorg dat uw bedrijf een goede personeelsvereniging heeft. Als u nog helemaal geen personeelsvereniging heeft, richt deze dan snel op.

Een personeelsvereniging wordt gezien als een zelfstandige organisatie, ook wel derdenfonds genoemd. Zo’n derdenfonds mag belastingvrije uitkeringen en/of verstrekkingen doen. Strikte voorwaarde is dat de personeelsvereniging wel onafhankelijk is en de werkgever zich niet met het bestuur bemoeit. Vervolgens kan er per maand een bepaald bedrag worden ingehouden door de personeelsvereniging op het loon van de werknemer. De werkgever legt ditzelfde bedrag per werknemer in.

Voorbeeld: werknemers betalen iedere maand € 5,-. De werkgever betaalt voor iedere werknemer ook een bijdrage van € 5,-. Per jaar is er dus € 120,- per werknemer beschikbaar dat onbelast kan worden besteed aan personeelsuitjes.

Door een personeelsvereniging op de juiste manier te gebruiken, is het fiscaal mogelijk
om de 80% eindheffing te beperken. Daarvoor moet deze vereniging wel aangemerkt kunnen worden als een derdenfonds en gebruik kunnen maken van de zogeheten fondsenvrijstelling.

Om dit mogelijk te maken moet voldaan worden aan de volgende cumulatieve eisen:

De werknemer heeft geen aanspraak op uitkeringen en verstrekkingen uit het fonds

De uitkeringen en verstrekkingen uit het fonds hebben geen betrekking op uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie en overlijden

De bij het fonds betrokken werknemers hebben in de laatste vijf kalenderjaren ten minste evenveel aan het fonds bijdragen als de werkgever

Het fonds moet een onafhankelijk bestuur hebben.

Uw jubileum vieren?
Binnen de WKR is een jubileumfeest gelijk aan een regulier personeelsfeest. Gaat uw bedrijf u een jubileumjaar tegemoet, dan kunt u volgens bovengenoemde 3 tips een feest organiseren, zonder daarbij het risico te lopen 80% eindheffing te betalen.

En:
De WKR is alleen van toepassing op uw medewerkers, dus als u ook derden uitnodigt, kunt u de factuur splitsen.

Meer info over WKR kijk op de site van de belastingdienst
Comments