In deze ludieke (maar uiterst serieuze) workshop gaan we in op de 21e eeuw. De snelle veranderingen die we zullen meemaken en het overheersende gedachtegoed in deze eeuw. Daarna vragen we ons af of dat wel klopt. Dat we in een technologische versnelling zitten is onontkoombaar. Hoe we daarmee omgaan is een keuze. Daarna zoeken we op een luchtige manier een antwoord op de dertien onmogelijke vragen die Jabaldeus ons stelt. Maak kennis met begrippen als technologische singulariteit, post- en transhumanisme. Maak ook kennis met een aantal denkers, die je op zijn minst laten twijfelen aan het materialisme. Misschien is er meer tussen hemel en aarde... Een intelligente workshop voor bewuste mensen.

http://tinyurl.com/pksbhzzhttp://tinyurl.com/qbvlvzvhttp://tinyurl.com/pmmyyv3

Geen werk?
17 En tegen Adam zei Hij: Omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan Ik u gebood: U mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven;
18 dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten.
19 In het zweet van uw gezicht zult u brood eten,

Gaan we Genesis herschrijven?


Volgens Genesis werd de mens na het eten van de vrucht van de boom der kennis verbannen uit het paradijs. Om te werken baren en sterven. Niet voor niets is het symbool van Apple een appel met een hap eruit. De wereld verandert sneller dan we denken. Wat moeten we denken van scenario's van de slimste wetenschappers en rijkste mensen in de wereld? Over dertig jaar maar liefst!

Eeuwige verveling in een zinloos universum?

Het is niet denkbeeldig dat de mensheid versneld in de technologische singulariteit wordt geslingerd door de hedendaagse goden. Zonder dat we het weten zijn we gaan geloven in wetenschap techniek en economie. Daarom staan we tijdens de workshop 2045 stil bij het post-moderne denken. Als de trans- en post humanisten gelijk krijgen schiet de mensheid sneller dan verwacht in een tijdperk, waarin sterven baren en werken overbodig zijn. Zo ongeveer de opdrachten uit Genesis. Zonder nieuwe opdrachten van een god of de goden gaat de mensheid mogelijk eeuwig niets doen in een zinloos universum. 

Deze workshop vraagt aandacht voor de nieuwe plaats van de mensheid in het universum. Een vraag die voornamelijk was voorbehouden aan religies. Tot dusverre staat dit onderwerp alleen bij de Mormonen en de Dalai Lama op de agenda. 

Na een presentatie, waardoor je direct in de 21e eeuw wordt gelanceerd merk je dat onsterfelijkheid zonder werk en kinderen wel eens sneller werkelijk zou kunnen worden dan je hoopte. Is het tijd voor nieuwe inzichten? 

En dan?

Eeuwig vermaak in een zinloos universum? Genetische modificatie en assimileren met robots en computers? Zo snel mogelijk het universum digitaliseren en de schepping overdoen?

Met drie denkers uit de vorige eeuw ga je twijfelen. Met met de geniale wiskundige Godel leer je dat logica bewijsbaar niet valt te bewijzen. Met een groot denker als Johannes Poortman zie je dat het hedendaags materialisme niet meer is dan een geloof. En met de briljante Teilhard de Chardin vragen we ons af of het universum wel degelijk een richting en doel kent. 

Wandelen met Jabaldeus

Na de workshop gaan we wandelen in een weids landschap, waar we ongehinderd door verticale obstakels onze speurtocht ruimtelijk kunnen verbeelden. Tijdens onze speurtocht gaan we zoeken naar nieuwe antwoorden op oude vragen,terwijl we hier en daar wat puzzels oplossen. (Alleen Opperdoes.) De Jabaldeus-tochten gaan langs de leylijnen van west Friesland. Het groene kerkje in Abbekerk, de kerk van Opperdoes en kasteel Radboud in Medemblik staan op een leylijn. Misschien ontvang je daar een inzicht als antwoord op een van de dertien vragen van Jabaldeus.

Wat een leylijn is kun je hieronder lezen in het boek van Jabaldeus.

Reserveren

Onsterfelijk zonder kinderen?
16 Tegen de vrouw zei Hij:Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren.Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. 

totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent;want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.


Wat is Technologische Singulariteit?


Een analyse van de geschiedenis van de technologie toont dat technologische verandering exponentieel is, in tegenstelling tot de gebruikelijke 'intuïtievelineaire' visie. We zullen dus geen 100 jaar van verandering ervaren gedurende de 21ste eeuw - het zullen er eerder 20.000 zijn (gemeten aan ons huidige idee van verandering). Binnen enkele decennia zal machine-intelligentie menselijke intelligentie overstijgen en leiden tot de singulariteit - technologische veranderingen die zo snel en allesomvattend zijn dat er sprake is van een breekpunt in de menselijke geschiedenis. De gevolgen zullen onder andere inhouden: het samengaan van biologische en non-biologische intelligentie, onsterfelijke op software gebaseerde menselijke wezens en ultrahoge niveaus van intelligentie die zich in het universum verspreiden met de snelheid van het licht.Transhumanisme

De aanhangers van deze filosofie noemen zich 'transhumanisten' en beweren dat de mens is beland in het post-Darwin tijdperk en zijn evolutie in eigen hand kan gaan nemen. Transhumanisten onderschrijven over het algemeen de standpunten van het traditionele humanisme maar beogen wel het tot de uiterste grens te verkennen en zelfs te overstijgen. Zij propageren dat de mens zich fysiek zal en moet verbeteren of, naar analogie met computers en software, upgraden met technieken als nanotechnologie, genetische manipulatie en vergaande integratie van computertechniek in het menselijk lichaam. Het doel waar transhumanisten naar streven is om posthumanisten te worden.

Posthumanisme

Posthumanisme ('na' het humanisme) is nauw verwant aan het transhumanisme en is de studie, het geloof en de promotie van het idee dat de tegenwoordige menselijke vorm gelimiteerd is. De moderne mens zou volgens 'transhumanisten' 'verbeterd' of overstegen moeten worden met behulp van biotechnieken en cybernetica en zo overgaan tot het posthumanisme. Posthumanisten zijn wat de transhumanisten willen worden.

Jabaldeus

Een verrassende workshop voor bewuste mensen