We weten niet wat we niet weten.

Daarom geeft de bijna heilige Jabaldeus inzichten over de 21e eeuw in west Friesland.

Wie is Jabaldeus?

Ongeveer 750 AD leefde in Neder Dose (vlak bij het tegenwoordige Opperdoes) de bijna heilige Jabaldeus. 

Hij was toen al ongeveer 300 jaar oud en de eerste onsterfelijke. Eigenlijk was dat helemaal niet de bedoeling. Zijn diepste wens was als alchemist de steen der wijzen te vinden om lood in goud te trans-muteren en onmetelijk rijk worden. Helaas ontdekte Jabaldeus tot zijn oneindige verdriet ook nog het levenselixer. Hij was (en is) letterlijk onsterfelijk. Op een of andere manier kunnen zijn stamcellen ieder lichaamsdeel opnieuw genereren. Verbranding, verdrinking, zwaarden, van rotsen afspringen. Tot dusverre geen enkel effect op zijn lichaam. Zelfs uithongeren of verdorsten werken niet. 

Jabaldeus heeft vele opmerkelijke zaken verricht. Zo kon hij bij voorbeeld door tijd-krakelingen in het jaar 750 AD communiceren met mensen die leven in de tijd van de laatste paus. Dat is dus in onze tijd. De tijd van paus Franciscus. De voorspellingen van Malachias uit c.a. 1100 AD zijn daar helder over. Dat kan alleen op de heilige plaatsen in West Friesland. Deze plaatsen liggen op of in de buurt van de leylijnen. En alleen op bepaalde tijdstippen. Aan wie, waar en wanneer Jabaldeus zijn inzichten zal uitdragen is bekend bij uw gids. De tochten zijn zorgvuldig uitgezet.  De tijdkrakelingen zouden zijn veroorzaakt door Blackwater samenwerking met PRISM en Echelon tijdens het 'mind-control programma. Het schijnt dat de gigantische windmolen van Wieringerwerf, die het volledige West Friese landschap domineert niet anders is dan een kwantum radar. Jabaldeus wist niet alleen contact leggen in het jaar 750 AD, maar ook in de jaren 1250 AD en 1900 AD. Hij kon voorzien in 750 AD met wie wanneer en waar hij contact zou leggen. Ook dit is opgetekend.

Uw gids kent als enige de tijdstippen, plaatsen en namen van mensen aan wie Jabaldeus zich gaat vertonen. 


Zodat je als je even geen antwoord weet je altijd kunt zeggen: 

"Jabaldeus mag het weten."


De ontdekking

Dit weten we allemaal omdat Bonifatius als geheim-schrijver van de Mithras orde tot 752 AD rapporteerde aan paus Zacharias. Er zou sprake van zijn geweest om Jabaldeus na zijn dood heilig te verklaren. Alleen dat is door zijn onsterfelijkheid nooit gebeurd. De documenten zijn eeuwenlang bewaard gebleven in de pauselijke archieven, tot een archivaris deze documenten in 1936 na de tweede Italiaans Etiopische oorlog overbracht naar de Kathedraal van onze heilige Maria van Zion in Ethiopië. Toen in 1959 deze kerk zich afscheidde van de Koptisch-orthodoxe kerk om de Ethiopisch- orthodoxe kerk te vormen zijn de brieven plotseling verdwenen. De brieven hebben in 2012 van 3 maart tot 19 maart op internet gestaan en zijn "toevallig" gedownload door uw gids. Daardoor kennen we de plaatsen, tijdstippen en de namen van mensen aan wie Jabaldeus zijn inzichten gaat verkondigen. We weten alleen niet welke inzichten. 
Waar de brieven nu zijn is niet bekend. Sommigen beweren dat Rome er na de publicatie in 2012 de hand op heeft weten te leggen. Van de personen die de brieven vanaf 1959 hebben bewaard is niets bekend. Wel is bekend dat alle medewerkers van de internet provider door een terroristische aanslag om het leven zijn gekomen. Men vermoedt dat het afschaffen van de functie geheim kamerheer met Kap en Degen hiermee samenhangt.

Hoe het na 1900 AD met Jabaldeus verder is gegaan weten we niet. Mogelijk is Jabaldeus deelnemer geweest van de expeditie van Amudsen, toen deze de naar noordwestelijke doortocht zocht. Jabaldeus zou in het ijs zijn geraakt en wachten op global warming om weer te ontdooien. Wellicht ontvangt een deelnemer aan de Jabaldeus workshops een aanwijzing.

Hoe werkt de lijst met namen?

Geen idee. Misschien als de kat van Schrodinger. Jabaldeus heeft contact gehad. Zo staat het geschreven. Op voorhand ken ik de namen, locaties en tijdstippen niet. Evenmin de inzichten. De lijst werkt alleen door openbaring achteraf. Jabaldeus heeft bepaald dat de namen van mensen met inzichten bekend mogen worden gemaakt na het einde van de laatste paus. En zo staat het geschreven. En zo zal het gebeuren. 

Op de leylijnen


Een leylijn is een rechte lijn die wordt getrokken door meerdere punten van geografisch belang, waarmee verwezen wordt naar een vermeend verband tussen die punten. Het gaat daarbij om prehistorische locaties, archeologische vindplaatsen en oude kerken. Esoterici geloven dat leylijnen energiebanen zijn.

De Jabaldeus-tochten gaan langs deze lijnen. Het groene kerkje in Abbekerk, de kerk van Opperdoes en kasteel Radboud in Medemblik staan op een leylijn. 

De dertien vragen 

van Jabaldeus.

De ontdekking

Dit weten we allemaal omdat Bonifatius als geheim-schrijver van de Mithras orde tot 752 AD rapporteerde aan paus Zacharias. Er zou sprake van zijn geweest om Jabaldeus na zijn dood heilig te verklaren. Alleen dat is door zijn onsterfelijkheid nooit gebeurd. De documenten zijn eeuwenlang bewaard gebleven in de pauselijke archieven, tot een archivaris deze documenten in 1936 na de tweede Italiaans Etiopische oorlog overbracht naar de Kathedraal van onze heilige Maria van Zion in Ethiopië. Toen in 1959 deze kerk zich afscheidde van de Koptisch-orthodoxe kerk om de Ethiopisch- orthodoxe kerk te vormen zijn de brieven plotseling verdwenen. De brieven hebben in 2012 van 3 maart tot 19 maart op internet gestaan en zijn "toevallig" gedownload door uw gids. Daardoor kennen we de plaatsen, tijdstippen en de namen van mensen aan wie Jabaldeus zijn inzichten gaat verkondigen. We weten alleen niet welke inzichten. 
Waar de brieven nu zijn is niet bekend. Sommigen beweren dat Rome er na de publicatie in 2012 de hand op heeft weten te leggen. Van de personen die de brieven vanaf 1959 hebben bewaard is niets bekend. Wel is bekend dat alle medewerkers van de internet provider door een terroristische aanslag om het leven zijn gekomen. Men vermoedt dat het afschaffen van de functie geheim kamerheer met Kap en Degen hiermee samenhangt.

Hoe het na 1900 AD met Jabaldeus verder is gegaan weten we niet. Mogelijk is Jabaldeus deelnemer geweest van de expeditie van Amudsen, toen deze de naar noordwestelijke doortocht zocht. Jabaldeus zou in het ijs zijn geraakt en wachten op global warming om weer te ontdooien. Wellicht ontvangt een deelnemer aan de Jabaldeus workshops een aanwijzing.


Hoe werkt de lijst met namen?

Geen idee. Misschien als de kat van Schrodinger. Jabaldeus heeft contact gehad. Zo staat het geschreven. Op voorhand ken ik de namen, locaties en tijdstippen niet. Evenmin de inzichten. De lijst werkt alleen door openbaring achteraf. Jabaldeus heeft bepaald dat de namen van mensen met inzichten bekend mogen worden gemaakt na het einde van de laatste paus. En zo staat het geschreven. En zo zal het gebeuren. Op de leylijnen


Een leylijn is een rechte lijn die wordt getrokken door meerdere punten van geografisch belang, waarmee verwezen wordt naar een vermeend verband tussen die punten. Het gaat daarbij om prehistorische locaties, archeologische vindplaatsen en oude kerken. Esoterici geloven dat leylijnen energiebanen zijn.

De Jabaldeus-tochten gaan langs deze lijnen. Het groene kerkje in Abbekerk, de kerk van Opperdoes en kasteel Radboud in Medemblik staan op een leylijn. 

De dertien vragen 

van Jabaldeus.